Admitere online Septembrie 2022

UPDATE!

SITUATIA IN URMA INCHEIERII CONTRACTELOR DE STUDII

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF.

Matematică informatică

Fizică

Muzică

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF.

Matematică didactică

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 

Educaţie muzicală 

.În scopul dobândirii calității de student al Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși la studii universitare de licență și master, trebuie să se prezinte în perioada 21-23 septembrie 2022 (miercuri – vineri) între orele 9.00 – 17.00 si 24 septembrie 2022 (sambata) intre orele 9.00 – 12.00, Corp A, Etajul I, Sala 111) pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă. 

 A. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri  finanţate de la bugetul de stat  – licență – trebuie să depună:

                  – Diploma de Bacalaureat şi Licenţă în original( dacă este cazul) și

                  – plata taxei de înmatriculare (200 lei)

B. Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă –licență– trebuie să achite

        – prima tranşă a taxei de şcolarizare  (800 lei )

        – taxa de înmatriculare (200 lei)

C. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri  finanţate de la bugetul de stat  – master – trebuie să depună:

                  – Diploma de Bacalaureat, Licenţă și Suplimentul la diplomă în original și

       – plata taxei de înmatriculare (200 lei)

D. Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă – master– trebuie să achite

        – prima tranşă a taxei de şcolarizare  (900 lei )

        – taxa de înmatriculare (200 lei)

•          În caz contrar, aceştia vor pierde calitatea de “admis” dobândită în urma concursului de admitere.

Informații la telefon: 0769 076871

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF.

Matematică informatică

Fizică

Muzică

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF.

Matematică didactică

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 

Educaţie muzicală 

Update!

Lista studentilor admisi in urma semnarii contractelor – August 2022:

Matematică informatică

Fizică

Muzică

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF.

Matematică informatică

Fizică

Muzică

În scopul dobândirii calității de student al Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși trebuie să se prezinte în perioada 28 iulie-12 august 2022 (luni – vineri, 9.00 – 17.00, Corp A, Etajul I, Sala 111) pentru a încheia contractul de studii.

1. Candidaţii declaraţi admişi pe locuri finanţate de la bugetul de stat trebuie să depună:

                  – Diploma de Bacalaureat şi Licenţă în original( dacă este cazul) și

                  – plata taxei de înmatriculare (200 lei)

2. Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă trebuie să achite

        – prima tranşă a taxei de şcolarizare  (800 lei )

        – taxa de înmatriculare (200 lei)

  • În caz contrar, aceştia vor pierde calitatea de “admis” dobândită în urma concursului de admitere.

Informații la telefon: 0769 076871

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calității vieții și mediului

Matematică didactică

Educație muzicală

INFORMATII DESPRE CAZARE

UNDE LOCUIM?

  În opt cămine studenţeşti, unde s-a asigurat un confort sporit la standarde occidentale: oficii pentru pregătire hranei (dotate cu aragaz, cuptor cu microunde, combine frigorifice) la fiecare palier de cămin studenţesc, băi cu apă curentă, produsă de centrale termice proprii şi maşini de spălat automate pentru uzul studenţilor, săli de lectură, o reţea internet pentru informare, documentare şi posibilităţi de comunicare pentru studenţi, televizoare în fiecare cameră şi conectare la cablu TV.                          

UNDE ÎNVĂŢĂM?

  Condiţiile de studiu sunt asigurate în spaţii de învăţământ modernizate, dotate corespunzător tehnologiilor didactice practicate în fiecare facultate: 3 biblioteci multimedia şi 7 clasice, săli de lectură, 130 laboratoare de specialitate, 250 săli de curs, 28 de amfiteatre dotate cu ecrane de proiecţie şi video-proiectoare, 45 săli de seminar, 1200 calculatoare conectate la internet cu program prelungit pe timpul nopţii la fiecare facultate. În Aula Magna a Univesităţii, imobil în patrimoniu, se desfăşoară activităţi ştiinţifice, reuniuni ale corpului academic, manifestări artistice.

UNDE NE DISTRĂM?

  Dispunem de un Club studenţesc ce-şi desfăşoară activitatea în spaţii recent modernizate şi dotate, pentru a asigura condiţii de divertisment şi deconectare a tinerilor, avem o discotecă destinată studenţilor, o sală de spectacol cu 450 de locuri, o sală de balet. Pentru activităţi extraprofesionale, în raport de abitilăţi, talent şi vocaţie, studenţii Univesităţii “Valahia” se pot înscrie la secţiile Clubului Studenţesc : şah, tenis, fitness, ansamblu artistic, corul studenţilor.   Se asigură studenţilor Universităţi “Valahia” din Târgovişte un spectru larg de burse sociale şi ajutoare sociale în cadrul unui program de protecţie socială a studenţilor cu posibilităţi materiale reduse. Fracţiunea elitistă a studenţilor universităţii noastre se bucură de substanţiale recompense prin burse de merit, burse de performanţă, burse de studiu în străinătate, de premieri ale Cercurilor stiinţifice studenţeşti. Centrul universitar de la Târgovişte asigură studenţilor un nivel înalt de instrucţie şi educaţie, condiţii optime de viaţă şi studiu, o deplină protecţie socială.

ACTE NECESARE LA ADMITERE

– diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original sau copie legalizată la notariat; pentru absolvenţii promoţiei dinn acest an, adeverinţă din care să rezulte media examenului de bacalaureat şi media anilor de studii; copie după certificatul de naştere – legalizată la notariat;

– copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) – legalizată la notariat;

– 3 fotografii tip BI;

– adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

– cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);

– chitanţa atestând plata taxei de înscriere (sau acte doveditoare pentru scutirea / reducera taxei);

– dosar plic;

– adeverinţă* din care să rezulte calitatea de student / absolvent / licenţiat (pe loc cu / fără taxă);

– diplomă* de licenţă sau diplomă echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată la notariat;

– foaie matricolă* în original sau copie legalizată la notariat.

*Numai pentru candidaţii studenţi / absolvenţi / licenţiaţi care vor să urmeze o a doua specializare.    

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI