Acasa

Facultatea de Științe și Arte

Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Arte este formarea de specialişti în domeniul ştiinţelor exacte şi artelor, care prin cunoştinţele acumulate în timpul studiilor universitare să răspundă cerinţelor pieţei de muncă din ţară şi de peste hotare. Absolvenţii acestei facultăţi vor putea lucra după terminarea studiilor în învăţământul preuniversitar şi universitar, în cercetare, în laboratoare de profil din sectorul economic, unităţi de artă si cultură etc.

   Cunoştinţele acumulate în timpul studiilor permit de asemenea absolvenţilor demararea unor afaceri proprii în domeniul specializării lor.

Update!

 

Deschiderea anului universitar  2023-2024

Dragi studenți,


Luni, 2 octombrie 2023, va avea loc deschiderea noului an universitar 2023-2024

– Ora 12 – deschiderea oficială – Esplanada din fața corpului A (campusul Universității Valahia din Târgoviște – Aleea Sinaia nr 13)
– Ora 13 – deschiderea oficială pentru studenții Facultății de Științe și Arte (amfiteatrul ICSTM)

 

Vă așteptăm!

Admitere online  2023

Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

În scopul dobândirii calității de student al Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși la studii universitare de licență, trebuie să se prezinte în perioada 27 iulie – 10 august 2023 (luni – vineri) între orele 9.00 – 17.00  și (sâmbăta) între orele 9.00 – 12.00,  în Campus, Aleea Sinaia, nr.13, Corp A, Etajul I, Sala 111, pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă. 

și a depune următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere generată de platforma online (semnată de candidat);
 2. Diploma de bacalaureat în original;
 3. Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în original);
 1. Certificatul de naștere (în original);
 2. Actul de identitate (în original);
 3. Adeverința medicală tip (în original);
 4. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 5. Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere.
 6. Dovada plății taxei de înmatriculare (200 lei)

Documente suplimentare (dacă este cazul):

 • Certificatul de căsătorie (în original) sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Actele doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original);

Pentru toți candidații admiși, indiferent de regimul de finanțare a studiilor, este necesară plata unei taxe de înmatriculare în cuantum de 200 lei.

 • Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă –licență- trebuie să achite

                 – prima tranşă din taxa de şcolarizare  (900 lei )

ATENȚIE! În cazul nerespectării intervalului menționat (27 iulie – 10 august 2023), candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.

Informații la telefon: 0769 076871

Matematică informatică

Chimie

Muzică

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Matematici fundamentale pentru invatamant

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 

Educaţie muzicală 

Admitere romanii de pretutindeni