Admitere online  2023

Liste admitere licenta septembrie 2023

În scopul dobândirii calității de student al
Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații
declarați admiși la studii universitare
de master
, trebuie să se prezinte în perioada
22
septembrie – 25 septembrie 2023 ( vineri și luni) între orele 9.00 – 17.00 și
(sâmbătă, 23.09.2023)
 între orele 9.00 – 12.00,  în Campus, Aleea
Sinaia, nr.13,
Corp A, Etajul I, Sala 111, pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă

și a depune următoarele documente:

1. Fișa de înscriere generată de platforma
online (semnată de candidat);

2. Diploma de bacalaureat în original;

3. Foaia matricolă cuprinzând mediile
obținute pe parcursul anilor de liceu (în

original);

4.Diploma de licență în original;

5. Suplimentul la diplomă sau Foaia
matricolă în original

6. Certificatul de naștere (în original);

7. Actul de identitate (în original);

8. Adeverința medicală tip (în original);

9. Trei fotografii tip buletin de
identitate;

10. Chitanța reprezentând achitarea taxei
de înscriere.

11. Dovada plății taxei de înmatriculare
(200 lei)

Documente suplimentare (dacă este cazul):

Ø  Certificatul
de căsătorie (în original) sau documentul care atestă schimbarea numelui;

Ø  Actele
doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la
înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în
original);

Pentru
toți candidații admiși, indiferent de regimul de finanțare a studiilor, este necesară
plata unei taxe de înmatriculare în cuantum de 200 lei.

Ø  Candidaţii declaraţi admişi
la studii cu taxă – master- trebuie să achite

                 – prima tranşă din taxa de
şcolarizare  (1000 lei )

ATENȚIE!

În
cazul nerespectării intervalului menționat (22 septembrie – 25 septembrie 2023),
candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.

Informații la telefon: 0769 076871

Matematici fundamentale pentru invatamant

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 

Educaţie muzicală 

 

Admitere online  2023

Liste admitere master septembrie 2023

În scopul dobândirii calității de student al Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși la studii universitare de licență, trebuie să se prezinte în perioada 18 septembrie – 20 septembrie 2023 (luni – miercuri) între orele 9.00 – 17.00, în Campus, Aleea Sinaia, nr.13, Corp A, Etajul I, Sala 111, pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă
și a depune următoarele documente:
1. Fișa de înscriere generată de platforma online (semnată de candidat);
2. Diploma de bacalaureat în original;
3. Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în
original);
4. Certificatul de naștere (în original);
5. Actul de identitate (în original);
6. Adeverința medicală tip (în original);
7. Trei fotografii tip buletin de identitate;
8. Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere.
9. Dovada plății taxei de înmatriculare (200 lei)
Documente suplimentare (dacă este cazul):

 • Certificatul de căsătorie (în original) sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Actele doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original);

Pentru toți candidații admiși, indiferent de regimul de finanțare a studiilor, este necesară plata unei taxe de înmatriculare în cuantum de 200 lei.
Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă –licență- trebuie să achite
– prima tranşă din taxa de şcolarizare (900 lei )
ATENȚIE! În cazul nerespectării intervalului menționat (18 septembrie – 20 septembrie 2023), candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.
Informații la telefon: 0769 076871

Chimie
Matematică informatică
Muzică
Anunț încheiere contracte

SITUATIA DUPA INCHEIEREA CONTRACTELOR DIN SESIUNEA IULIE 2023

Matematică informatică
Chimie
Fizica
Muzică

Admitere online  2023

Acte necesare

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

În scopul dobândirii calității de student al Facultății de Științe și Arte, Universitatea Valahia din Târgoviște, candidații declarați admiși la studii universitare de licență, trebuie să se prezinte în perioada 27 iulie – 10 august 2023 (luni – vineri) între orele 9.00 – 17.00  și (sâmbăta) între orele 9.00 – 12.00,  în Campus, Aleea Sinaia, nr.13, Corp A, Etajul I, Sala 111, pentru a încheia contractul de studii la Buget/Taxă. 

și a depune următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere generată de platforma online (semnată de candidat);
 2. Diploma de bacalaureat în original;
 3. Foaia matricolă cuprinzând mediile obținute pe parcursul anilor de liceu (în original);
 1. Certificatul de naștere (în original);
 2. Actul de identitate (în original);
 3. Adeverința medicală tip (în original);
 4. Trei fotografii tip buletin de identitate;
 5. Chitanța reprezentând achitarea taxei de înscriere.
 6. Dovada plății taxei de înmatriculare (200 lei)

Documente suplimentare (dacă este cazul):

 • Certificatul de căsătorie (în original) sau documentul care atestă schimbarea numelui;
 • Actele doveditoare ale situației particulare a candidatului ce au fost atașate la înscrierea online (certificate, adeverințe, atestate, recomandări – în original);

Pentru toți candidații admiși, indiferent de regimul de finanțare a studiilor, este necesară plata unei taxe de înmatriculare în cuantum de 200 lei.

 • Candidaţii declaraţi admişi la studii cu taxă –licență- trebuie să achite

                 – prima tranşă din taxa de şcolarizare  (900 lei )

ATENȚIE! În cazul nerespectării intervalului menționat (27 iulie – 10 august 2023), candidații pierd locul dobândit în urma concursului de admitere.

Informații la telefon: 0769 076871

Matematică informatică

Chimie

Muzică

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Matematici fundamentale pentru invatamant

Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului 

Educaţie muzicală 

Admitere romanii de pretutindeni