Category: FS

Calitate

Planul operational al Facultatii de Stiinte și Arte 2022Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in Facultatea de Stiinte si ArteComisia de evaluare si asigurarea calitatii Comisia de evaluare si…

Evenimente

Manifestari șiințifice studențești 2022 Manifestari șiințifice studențești 2020 Manifestari șiințifice studențești 2019 Manifestari șiințifice studențești 2018 Manifestari stiintifice organizate de UVT Sesiune de comunicari stiintifice studentesti 2022

Cercetare

Centrul de cercetare – Stiinte Aplicate si Tehnologii Moderne (SATM)Domenii prioritare de cercetareProiecte de cercetareManifestari stiintifice organizate de Facultatea de Stiinte si Arte

Programe academice

Licenta   Începând cu anul universitar 1998-1999 programul de pregătire al stundenţilor se desfăşoară pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS) iar din 2005-2006 şi în sistem LMD (3 ani-…

Echipa

Conducerea Facultatii Biroul Consiliului:Decan Conf. Dr. Crinela DumitrescuProdecan Lect. Dr. Oana ButeDirector Departament Ştiinţe – Conf. Dr. Claudia STIHI Director Departament Arte – Prof. univ.dr. Florin Emil Nicolae BADEA Program…