Calitate

Planul operational al Facultatii de Stiinte și Arte 2022Raport de evaluare interna privind calitatea educatiei in Facultatea de Stiinte si ArteComisia de evaluare si asigurarea calitatii Comisia de evaluare si…

Admitere 2022

Admitere online Septembrie 2022 UPDATE! SITUATIA IN URMA INCHEIERII CONTRACTELOR DE STUDII STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ Pentru a vizuliza rezultatele click pe specializare pentru a descărca (vizualiza) documentul PDF. Matematică…

Examen finalizare studii

Examen finalizare studii Regulament examen finalizare studii (2022)Procedură verificare anti-plagiatCalendarActe necesare pentru înscrierea la examenul de finalizare studii Prima pagina lucrare Tematica examen finalizare studii STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ1. Domeniul…

Programare examene

Programare examene 2022 Programare Examene Iunie 2022 Programare restante Program consultatii Departament Stiinte Program consultatii Departament Arte Model de cerere pentru restante si diferente  

Orar

Structura anului universitar 2022-2023 Orar Licență Matematică informaticăFizicăChimieMuzică Orar Master Matematică didacticăMetode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediuluiEducaţia muzicală Orar consultatii Matematica informaticaChimie anul IChimie anul III…

Studenti

Regulamente: RAPS Regulament de burse Regulament burse performanta stiintifica Regulament burse performanta cultural artistica Regulament burse performanta sportiva Regulament evaluare si notare studenti Modele cereri Model de cerere adeverințăModel de…

Evenimente

Manifestari șiințifice studențești 2022 Manifestari șiințifice studențești 2020 Manifestari șiințifice studențești 2019 Manifestari șiințifice studențești 2018 Manifestari stiintifice organizate de UVT Sesiune de comunicari stiintifice studentesti 2022

Cercetare

Centrul de cercetare – Stiinte Aplicate si Tehnologii Moderne (SATM)Domenii prioritare de cercetareProiecte de cercetareManifestari stiintifice organizate de Facultatea de Stiinte si Arte