Programe academice

Licenta   Începând cu anul universitar 1998-1999 programul de pregătire al stundenţilor se desfăşoară pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS) iar din 2005-2006 şi în sistem LMD (3 ani-…

Echipa

Conducerea Facultatii🌩⚡ Biroul Consiliului:Decan Lect. Dr. Ana-Maria HossuProdecan Lect. Dr. Felix GoldbachDirector Departament Ştiinţe – Lect. Dr. Georgiana VelicuDirector Departament Arte – Mihaela Micuta Program audienţe decan/prodecan Departamentul de Arte…