ADMITERE ONLINE 2021

Licență  

  • Matematica informatica
  • Fizica
  • Muzica

Master

  • Matematica Didactica
  • Metode Fizico Chimice de Analiza pentru Controlul Calitatii Vietii si Mediului
  • Educatie Muzicala

 ANUNT IMPORTANT ADMITERE 2021

 

CALENDAR ADMITERE 2021

CRITERII DE ADMITERE 2021

REGULAMENT ADMITERE LICENTA 2021

REGULAMENT ADMITERE MASTER 2021

TEMATICA ADMITERE MUZICĂ 2021

PLIANT ADMITERE

 

INFORMATII DESPRE CAZARE

UNDE LOCUIM?

  În opt cămine studenţeşti, unde s-a asigurat un confort sporit la standarde occidentale: oficii pentru pregătire hranei (dotate cu aragaz, cuptor cu microunde, combine frigorifice) la fiecare palier de cămin studenţesc, băi cu apă curentă, produsă de centrale termice proprii şi maşini de spălat automate pentru uzul studenţilor, săli de lectură, o reţea internet pentru informare, documentare şi posibilităţi de comunicare pentru studenţi, televizoare în fiecare cameră şi conectare la cablu TV.                          

UNDE ÎNVĂŢĂM?

  Condiţiile de studiu sunt asigurate în spaţii de învăţământ modernizate, dotate corespunzător tehnologiilor didactice practicate în fiecare facultate: 3 biblioteci multimedia şi 7 clasice, săli de lectură, 130 laboratoare de specialitate, 250 săli de curs, 28 de amfiteatre dotate cu ecrane de proiecţie şi video-proiectoare, 45 săli de seminar, 1200 calculatoare conectate la internet cu program prelungit pe timpul nopţii la fiecare facultate. În Aula Magna a Univesităţii, imobil în patrimoniu, se desfăşoară activităţi ştiinţifice, reuniuni ale corpului academic, manifestări artistice.

UNDE NE DISTRĂM?

  Dispunem de un Club studenţesc ce-şi desfăşoară activitatea în spaţii recent modernizate şi dotate, pentru a asigura condiţii de divertisment şi deconectare a tinerilor, avem o discotecă destinată studenţilor, o sală de spectacol cu 450 de locuri, o sală de balet. Pentru activităţi extraprofesionale, în raport de abitilăţi, talent şi vocaţie, studenţii Univesităţii "Valahia" se pot înscrie la secţiile Clubului Studenţesc : şah, tenis, fitness, ansamblu artistic, corul studenţilor.   Se asigură studenţilor Universităţi "Valahia" din Târgovişte un spectru larg de burse sociale şi ajutoare sociale în cadrul unui program de protecţie socială a studenţilor cu posibilităţi materiale reduse. Fracţiunea elitistă a studenţilor universităţii noastre se bucură de substanţiale recompense prin burse de merit, burse de performanţă, burse de studiu în străinătate, de premieri ale Cercurilor stiinţifice studenţeşti. Centrul universitar de la Târgovişte asigură studenţilor un nivel înalt de instrucţie şi educaţie, condiţii optime de viaţă şi studiu, o deplină protecţie socială.

ACTE NECESARE LA ADMITERE

- diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia în original sau copie legalizată la notariat; pentru absolvenţii promoţiei dinn acest an, adeverinţă din care să rezulte media examenului de bacalaureat şi media anilor de studii; copie după certificatul de naştere - legalizată la notariat;

- copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul) - legalizată la notariat;

- 3 fotografii tip BI;

- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;

- cerere de înscriere (se completează în momentul depunerii dosarului);

- chitanţa atestând plata taxei de înscriere (sau acte doveditoare pentru scutirea / reducera taxei);

- dosar plic;

- adeverinţă* din care să rezulte calitatea de student / absolvent / licenţiat (pe loc cu / fără taxă);

- diplomă* de licenţă sau diplomă echivalentă acesteia, în original sau copie legalizată la notariat;

- foaie matricolă* în original sau copie legalizată la notariat.

*Numai pentru candidaţii studenţi / absolvenţi / licenţiaţi care vor să urmeze o a doua specializare.    

FaLang translation system by Faboba